Workshops


Interval training

Het Interval Training (I.T) principe wordt al vele jaren gebruiktbij verschillende sporttrainingen die specifieke korte, energie-rijke en hoge intensiteit-uitbarstingen nodig hebben.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de beoefenaars van een algemeenconditieprogramma veel voordelen ondervinden van I.T., als ze hunAerobe kracht willen verbeteren. Bovendien wordt I.T. steeds meererkend als onderdeel van 'Fitness'.

Omdat alle Aerobe voordelen gebeuren bij een hartslag tussen de60-80 % van je maximale capaciteit (behalve bij beginners) is hetdoel van I.T. om tijdens de 'piek' fase het lichaam naar de topvan dit streven te brengen, en te laten zakken naar het onderste(maar niet eronder !) tijdens de herstel (actief/passief) rustfase.

Het eerste wat je moet doen is je Trainings niveau indenti-ficeren. Voor een algemene schatting komt dit neer op:220 minus je leeftijd, dus 220-..=.. en dan neem je 60 tot 90 %van dat getal.

De specifieke duur van de intervallen, de cyclussen, sets, entype van herstel hangt af van met welk energie systeem je wilttrainen.


Energie systemen

Systeem Intensiteit Capaciteit Duur
ATP.CPHoogLaag0 - 30 sec.
MelkzuurGemiddeldeGemiddelde30 - 180sec.
ZuurstofoxidatieLaagHoog180 sec. +


Er is geen standaard advies van wat de duur betreft - dit hangtvaak af van de 'conditie' van de deelnemers af. Er zijn zelfsveel meningsverschillen tussen de experts wat betreft de lengtevan de intervallen.

Wij zullen vandaag, na de Warming -up, werken met een piek-rustinterval verhouding van 1 op 2.5. De pieken duren 75 sec. waarbijop 'n intensiteit van 85 % HR gewerkt wordt. De muziek is dan +152 BPM.

De actieve rust perioden duren 3 minuten, waarbij wij dalen vanintensiteit naar ongeveer 70 % HR. We zullen deze periodesafwisselen - de ene keer met Aerobics (actief), de andere keermet DynaBands¶.Deze cyclusssen zullen we 6 x herhalen


Cyclus Duur T.Nivo Muziek
Anaerobe75 sec. 85 % + HR 155 + BPM
Aerobe 3 min.70 % + HRAero/ 140 - 150 BPM
DyBaLaagHoog100 - 110 BPM


Interval Training is echter niet geschikt voor iedereen. Elkevorm van niet-continue training is erg stressvol voor het hart eneventueel ook de ledematen. Bovendien houdt niet iedereen vandeze vorm van Training - vele houden van een doorlopend tempo.Of het echt helpt bij het afvallen is nog niet duidelijk, hierzijn veel meningsverschillen over.

Om vet calorieen te verbranden moet je voor een lange duur op eenlage intensiteit werken. Met I.T raken veel mensen te sneluitgeput, de intensiteit is hoog en het lichaam krijgt te weinigtijd om vetverbranden.Het is wel een prima Training om je conditie te verbeteren en omde verveling tegen te gaan doordat je altijd hetzelfde doet.

Voor beginners, ouderen, of corpulente deelnemers kan je met eensimpele aanpassing het hun ook mogelijk maken om mee te doen doorde 'piek' fase op 60% HR te laten werken (bijv.de Low Impactversie van de High Impact bewegingen die de rest van de groepdoen).

Terug naar boven