TrendsVragenlijst onderzoek onder BODYPUMP leden


Onlangs liet Les Mills International een vragenlijst onderzoek uitvoeren door het onafhankelijke en zeer gerespecteerde onderzoeksbureau AC Nielsen onder de BODYPUMP leden van Les Mills World of Fitness in Auckland, Nieuw Zeeland. De belangrijkste resultaten worden hieronder samengevat.

1. Leden waren heel positief over hoe zij de BODYPUMP lessen ervaren:

- 97% van de leden vond de routines makkelijk te volgen;
- BODYPUMP is een uitdagende workout (93%);
- De instructeurs zijn vriendelijk en hulpvaardig (90%);
- BODYPUMP lessen zijn fun (89%);
- BODYPUMP verbetert het algeheel gevoel van welzijn (86%);
- BODYPUMP leidt tot betere prestaties in andere sporten en activiteiten (72%).

2. Een andere vraag was of leden het gevoel hadden dat BODYPUMP resultaat had. De meest genoemde resultaten waren: a) meer kracht (95%) en b) hardere/strakkere spieren (93%). Ongeveer de helft van de leden (52%) vond dat ze minder lichaamsvet hadden, 39% had hier geen mening over, 8% vond van niet. 34% vond dat ook hun conditie er op vooruit was gegaan.

3. Verder werd onderzocht hoeveel blessures het resultaat waren van BODYPUMP. Hiervoor werd gekeken naar hoeveel significante blessures in de afgelopen drie maanden direct het gevolg waren van het volgen van een BODYPUMP les. Een significante blessure werd gedefinieerd als een blessure die professionele aandacht vereiste of tot gevolg had dat iemand minstens twee weken geen BODYPUMP lessen kon volgen.

- Drie van de 188 ondervraagden raakten in de laatste drie maanden geblesseerd (1,57%). Twee liepen een de rugblessure op, één een schouderblessure.

4. Ten aanzien van de deelname aan BODYPUMP in de toekomst, gaf 92% van de ondervraagden aan dat ze van plan waren de komende 6 maanden BODYPUMP lessen te blijven volgen. Daarvan wilde 17% vaker BODYPUMP gaan volgen, terwijl slechts 3% wilde minderen.

Hieruit mogen we concluderen dat de overgrote meerderheid van de leden BODYPUMP lessen heel positief ervaart en het gevoel heeft dat BODYPUMP resultaat heeft. Blessures als gevolg van BODYPUMP komen bovendien zeer weinig voor.

Tenslotte geven BODYPUMP leden aan dat ze van plan zijn nog lang aan BODYPUMP te blijven deelnemen. Een niet onbelangrijk gegeven vinden wij.

Conclusie Halfjaarlijkse Club Bijeenkomst: BODYPUMP Succesvol!


Op 10 juni jongstleden is er een halfjaarlijkse bijeenkomst voor BODYPUMP club managers gehouden in Nieuwegein. Het doel van de halfjaarlijkse bijeenkomsten is het ieder half jaar evalueren van hoe BODYPUMP bij de clubs loopt en het presenteren van de plannen voor het komende halfjaar ten aanzien van marketing, promotie acties, nieuwe ontwikkelingen, etc.

De resultaten uit de vragenlijsten die door de clubs zijn ingevuld en teruggezonden waren heel positief. Hieronder de 10 belangrijkste conclusies:

1. BODYPUMP lessen blijken het heel goed te doen op de daluren; bijna de helft van de BODYPUMP uren wordt dan ook op daluren ingepland.

2. Meer dan de helft van de clubs is meer BODYPUMP lessen gaan geven sinds ze met het geven van BODYPUMP zijn begonnen. Ongeveer 40% geeft hetzelfde aantal lessen en minder dan 10% is minder lessen BODYPUMP gaan geven.

3. Van de clubs die nu meer lessen geven, geeft 31% 1 les meer, 25% 2 lessen meer, 25% 3 lessen meer en 19% 4 lessen meer.

4. 25-30% van de deelnemers bestaat uit mannen

5. 25% van de deelnemers bestaat uit nieuwe leden

6. De meeste centra hebben een maximum van 25 deelnemers.

7. Het is niet bekend wat de instroom en uitstroom van BODYPUMP leden is.

8. De promotie materialen worden goed gebruikt, m.n. het spandoek, de t-shirts en de consumenten flyers.

9. De Cosmopolitan actie van februari 1999 was minder succesvol dan de eerste.

10. De ansichtkaart “Do you wanna PUMP with me?” is goed ontvangen, maar wordt nog weinig gebruikt vanwege de druk bezochte lessen.
Spinning

Spinning slaat eindelijk aan. Nederland, fietsland bij uitstek, begint het eindelijk door te krijgen. Spinning is leuk! Jammer dat de apparatuur zo kostbaar is... maar het kan het waard zijn.