DIEET & VOEDING

Inleiding

Uit diverse studies is gebleken dat 80 % van de Nederlanders te vet eet en slechts
10 % zelf aangeeft te vet te eten. De misconceptie ten aanzien van het eigen vetgebruik wordt onder andere geweten aan een niet realistische inschatting van het vetgehalte van voedingsmiddelen. Voedingswaarde- labels op verpakkingen geven een vertekend beeld van het percentage vetcalorieŽn in voedingsmiddelen. Met de Fat Finderô kan de consument binnen 3 seconden het percentage vetcalorieŽn in een voedingsmiddel bepalen.


Fat Finderô als instrument in "Goede voeding, wat let je" De Fat Finder berekent het percentage vet in levensmiddelen in 1 seconde! KLIK op de Fat Finderô om ONLINE het vetpercentage van de dingen in uw ijskast en keuken te berekenen!!!

Vet eten leidt tot hart en vaatziekten, obesitas en ander chronische ziekten. Dit is algemeen aanvaard en om die reden is er in 1991 door de voedingsraad geadviseerd om het percentage vetcalorieŽn met 10 % te verlagen. Tevens moest het aandeel verzadigde vetten teruggebracht worden tot energieprocent. Om dit doel te bereiken is in 1992 de vier jaar durende 'Let op Vet' campagne gestart, die in 1996 werd opgevolgd door de campagne 'Goede voeding, wat let je'.


Belangrijke doelstelling van de 'Let op Vet' campagne was:

  • Bij de consument een beter besef ontwikkelen dat het goed leren kiezen van producten - als het gaat om vetgehalten- zinvol is.
  • De doelgroep meer bewust maken van het belang van een goede keuze binnen de vet bevattende voedingsmiddelen, teneinde het aandeel verzadigde vetten terug te dringen.
  • De doelgroep in staat stellen uit de belangrijkste vet-bevattende voedingsmiddelen een goed keuze te maken.

Uit de evaluatie van de eerste voedselconsumptie peiling (VCP-1) bleek dat 80% van de Nederlandse bevolking te vet eet. Uit de evaluatie van de Let op Vet›blijkt dat slechts 10% van de respondenten zelf dacht te vet te eten. De misconceptie van de eigen vetconsumptie wordt verklaard door een niet realistische inschatting van de eigen vetconsumptie. Het blijkt dat de bekende vetbronnen wel 'herkend' worden maar de verborgen vetten daarentegen veel minder.
Voedingsmiddelen 'waar je dik van wordt' worden vaak als vetbronnen gewaardeerd, terwijl juist voedingsmiddelen waar vet in zit, vanwege een andere op de voorgrond staande macronutriŽnt als bijvoorbeeld eiwit, een lage vetwaardering krijgt. De tegenvallende resultaten van de 'Let op Vet' campagne wordt verklaard door deze onjuiste inschatting van de eigen vetconsumptie. Onderzoek onder Shell werknemers, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Limburg, wijst uit dat eenvoudig verstrekte informatie over de eigen vetconsumptie en labeling van voedingsmiddelen mensen drie maal meer motiveert om minder vet te eten. Het blijkt dat de eigen inschatting over de persoonlijke vetconsumptie bepalend is voor de intentie om minder vet te gaan eten. Niet de mensen die te vet eten zijn gemotiveerd om minder vet te gaan eten, maar de mensen die denken dat ze te vet eten zijn gemotiveerd om minder vet te gaan eten.


10 % vet... hoeveel is dat?

Aanbevolen is om het percentage vetcalorieŽn met 10% te doen dalen tot 30% vetcalorieŽn. Om het aantal vetcalorieŽn met 10 % te verlagen is het belangrijk dat de consument heldere informatie krijgt over het percentage vetcalorieŽn in voedingsmiddelen en daarmee inzicht krijgt in de eigen vetconsumptie. De consument kan inzicht krijgen in het vetgehalte van voedingsmiddelen door ingrediŽnten declaraties op de verpakkingen te lezen. Hierbij is het echter waarschijnlijk dat er 'vervuiling' optreed. IngrediŽnten declaraties vermelden per 100 gram het aantal kilocalorieŽn en grammen eiwitten, koolhydraten en vetten. De consument kan hiermee slechts een indruk krijgen van de hoeveelheid vet. Dit is echter niet gerelateerd aan de calorische (meet)waarde van dit product en zou de indruk kunnen wekken dat dit product uit de helft eiwitten en de helft vetten bestaat. Temeer dat in dit geval het product 48+ wordt genoemd.

Een vollediger beeld is de verdeling van de macronutriŽnten te geven in de percentuele calorische bijdrage van de macronutriŽnten. De consument ziet nu hoeveel procent van de energetische waarde bestaat uit vetten.


Goudse kaas 48+ belegen
Voedingswaarde per 100 gram

Energie 395 Kcal.
Eiwit 27 gram
Koolhydraat 0 gram
Vet 33 gram


Fat Finderô

De Fat Finderô is een revolutionair voorlichtingsinstrument bestemd voor gebruik in de supermarkt waarmee je binnen 3 seconden het aantal vetcalorieŽn in een voedingsmiddel kan bepalen. Hiermee wordt een belangrijke doelstelling van de campagne 'Goede voeding, wat let je?' ondersteund, namelijk bij de doelgroep een realistischere inschatting over de eigen vetconsumptie bewerkstelligen.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het zinvol is om de consument inzicht te geven in de hoeveelheden vet in voedingsmiddelen. Het blijkt voor de consument moeilijk te zijn om deze hoeveelheden in te schatten. Wanneer de consument wel inzicht heeft in het vetpercentage in de voeding blijkt deze drie maal zo gemotiveerd om minder vet te eten.

De Fat Finderô is bedoeld om mee te nemen naar de supermarkt, zodat tijdens het boodschappen doen het percentage vetcalorieŽn kan worden berekend! Het grote voordeel is dat het een eenvoudige methode is, die direkt inzicht geeft over de werkelijke verdeling tussen de macronutriŽnten en daarmee de consument een betere mogelijkheid geeft tot kiezen voor een minder vette variant.


De Fat Finderô en meer informatie over de Fat Finderô is verkrijgbaar bij:

Body Works Int BV
Postbus 90333
1006 BH Amsterdam
Tel: 020-6140197